Sinulla on huollettavaa, meillä on ratkaisu,
Sinanssi Huoltokirja.


Huoltokirja

Huolla, korjaa, ennakoi
Huolla, korjaa, ennakoi

kirjaa toimenpiteet huoltokirjaan


Kunnossapito on laitteiden ja järjestelmien kustannustehokkuuden, luotettavuuden ja odotettavissa olevan käyttöiän tärkein tekijä.

Toimialariippumattoman huoltokirjan tavoitteena on huolto-ja kunnossapitotoiminnon standardointi ja toimintavarmuuden lisääminen.

Yrityksesi tarpeisiin räätälöitävä huoltokirjasovellus mahdollistaa taloudellisen, nopean ja joustavan asiakaspalvelun.

Seuraa prosessin kulkua
Seuraa

prosessin kulkua


Asiakas havaitsee vian ja kirjautuu järjestelmään tallentamaan huoltopyynnön. Samanaikaisesti asiakkaan vastuuhenkilölle lähetetään sähköpostiviesti saapuneesta huoltopyynnöstä.

Vastuuhenkilö tutustuu saapuneeseen huoltopyyntöön ja pyytää tarvittaessa lisätietoja kirjaamalla lisätietopyynnön. Asiakasta informoidaan lisätietopyynnöstä sähköpostilla.

Saatuaan tarvittavat tiedot vastuuhenkilö tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä ja sopii huollosta asiakkaan kanssa.

Kaikki prosessin vaiheet tallennetaan laitteen huoltohistoriaan.

Hyödy panostamalla ennakoivaan huoltoon
Hyödy

panostamalla ennakoivaan huoltoon


 • Toiminnan standardoinnin mukanaan tuomat kustannussäästöt
 • Nopeammat vasteajat
 • Yllättävien korjaustarpeiden väheneminen
 • Tarkka dokumentointi tehdyistä toimenpiteistä

Saat suurimmat hyödyt panostamalla ennakoivaan huoltoon. Suorittamalla huollot ennalta laaditun huoltosuunnitelman mukaisesti, voit välttää ennenaikaisia korjaustoimenpiteitä ja säästää kustannuksissa.


Perusratkaisu

Kohdetiedot

Huoltopyynnöt

Huoltopyyntölomake voidaan liittää asiakkaan verkkosivuille. Perusversioon sisältyy mahdollisuus huoltoprosessin seurantaan kaikille lisenssinhaltijan henkilöille.

Asiakastiedot

Asiakastiedot

Asiakastiedot koostuvat asiakkaan perustiedoista kuten nimi, yhteystiedot jne. Lisäominaisuutena voit myös avata asiakkaalle tunnukset prosessin seuraamista varten.

feature3

Kohdetiedot

Huollettavavsta kohteesta tarvitaan vähintään omistajan tiedot (= Asiakas) ja kohteen sijaintitiedot. Räätälöinnillä kohdetiedot voidaan muokata yrityksesi toiveiden mukaan.

Käyttöoikeusjärjestelmä

Käyttöoikeusjärjestelmä

Käyttöoikeusjärjestelmä pitää sisällään tiedot luvallisista käyttäjistä, heidän käyttöoikeuksistaan ja tunnisteistaan. Käyttöoikeustasot ovat hierarkisia ja toimivat niin, että ylemmän tason käyttäjät pääsevät aina tarkastelemaan sekä heidän omalle että heitä alemmille tasoille kohdistettuja tietoja.

Käyttäjätunnistus

Käyttäjätunnistus

Jokainen sovelluksen käyttäjä saa yksilöidyt tunnukset, joilla hän kirjautuu järjestelmään. Tunnukset koostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Sisäänkirjautumisen yhteydessä tarkistetaan henkilön käyttöoikeusryhmä ja rajataan hänen tietovirtansa sen mukaan, mihin tietoihin hänellä on oikeus.

Pääkäyttäjän työkalut

Pääkäyttäjän työkalut

Pääkäyttäjän vastuulla ovat sovelluksen ohjaustiedot, joiden ylläpitoa varten hänellä on omat työkalunsa. Pääkäyttäjä vastaa myös uusien käyttäjätunnusten luomisesta ja vanhojen tunnusten käytöstä poistamisesta.


Lisäominaisuudet

Asiakkaan
seurantatyökalut

Anna asiakkaallesi mahdollisuus seurata prosessia.

 • Kommentoi, vastaa, keskustele
 • Lisää luottamusta
Avointen huoltojen muistutukset

Määrittele huoltopyynnölle kriittinen käsittelyaika.

 • Saat muistuksen ajan umpeutuessa
 • Lisää luottamusta
Liitetiedoston lähettäminen

Jokaisessa prosessin vaiheessa on mahdollista lähettää sähköpostiliite.

 • Selventäviä dokumentteja
 • Tarvittavaa lisäinformaatiota

Henkilökohtaiset
pikavalikot

Nopeasti ja yksinkertaisesti määriteltävät pikavalikot.

 • Helpottamaan päivittäisiä tehtäviä
 • Nopeuttamaan työskentelyä
QR-koodit huoltopyynnön kirjaamiseen

Helpo ja nopea tapa huoltopyynnön.

 • Huoltopyynnöt nopeasti ja vaivattomasti
 • Suoraan paikan päältä
 • Matkapuhelimellasi
Tuotepuu kohdennettuu seurantaan

Tuotepuun avulla huollettavalle kohteelle luodaan laitelista.

 • Yksityiskohtaisempaa seurantaa
 • Mahdollisuus määräaikaishuoltoihin
 • Kriittisten määräaikaishuoltojen muistutusautomatiikka

Määräaikaishuollot

Ennakoivaan kunnossapitoa.

 • Helpottamaan kokonaisuuksien hallintaa
 • Nopeuttamaan työskentelyä
 • Järjestelmä muistuttaa määräaikaishuolloista kirjautuessasi sisään sovellukseen
Kriittisten määräaikaishuoltojen muistutukset

Varmaista laitteiden oikea-aikanen huolto.

 • Määrittele kohteen kriittiset määräaikaisuhuollot
 • Saat muistuksen sähköpostiin määräajan umpeutuessa

Palvelumme on joustava ja helposti muokattavissa, ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä juuri yrityksesi näköinen huoltokirja!

author Terhi Jakonen
Huoltokirja-asiantuntija
0400-744760